Kategorier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Fiskekort – så funkar det

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

När och var behöver man ett fiskekort – och vad kostar det? Här har vi samlat svaren på sex av de vanligaste frågorna kring fiskekort.

Hur fungerar ett fiskekort?

Genom att köpa ett fiskekort får du rättighet att fiska i sjöar och vattendrag inom ett geografiskt begränsat område. Hur länge fiskekortet gäller beror helt enkelt på vilken variant som du väljer att köpa – du kan antingen köpa fiskekort för ett dygn, för en vecka eller för ett helt år. Rätten till fisket tillfaller oftast den som äger fastigheten där sjön eller vattendraget ligger. Vanligt är att flera fastighetsägare går ihop i föreningar, och det är också härigenom som du köper ditt fiskekort.

När behöver man ett fiskekort?

Fiskekort behöver du när du ska fiska i vattendrag eller sjöar som enligt svensk lag inte räknas som ”allmänt vatten”. Genom fiskekortet binder du dig även till att förhålla dig till de regler som gäller i just det område som du köper kort för.

Var får man fiska utan fiskekort?

I Sveriges fem största sjöar – Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön – är det tillåtet att fiska utan fiskekort. Även landets kuster räknas som allmänt vatten, där man alltså får lov att fiska utan särskilt tillstånd. 

Vad kostar ett fiskekort?

Vanligtvis finns det tre olika varianter av fiskekort att välja mellan – dygnskort, veckokort och årskort. Enligt Riksprislistan för Fiskekort ligger ett rekommenderat grundpris för dygnskorten på 60 kronor. Därtill kan det komma tillägg på mellan tio och 60 kronor för exempelvis särskilda arter eller god tillgång på fisk. Ett veckokort rekommenderas kosta fem gånger så mycket som dygnskortet, medan det rekommenderade priset för ett årskort är tio gånger kostnaden för dygnskortet.

Var köper man fiskekort?

Fiskekort säljs exempelvis av olika föreningar och sportfiskeklubbar. Vanligt nu för tiden är att köpa sitt fiskekort digitalt – det finns en rad aktörer som erbjuder möjligheten att köpa fiskekortet direkt på nätet eller exempelvis via sms.

Är fiskekortet personligt?

Ja, det allra vanligaste är att fiskekortet är knutet till dig som privatperson.


Redaktionen
Fiske.nu
info@qualityunlimited.com